PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING

 
 

Is er schade ontstaan aan uw huis door een ontruiming of door een storm? Denkt u dat een erfafscheiding verkeerd geplaatst is? Ervaart u geluidsoverlast? Heeft u het vermoeden dat uw huurder de woning onderverhuurt? In dit soort gevallen wilt u uw gelijk kunnen aantonen wanneer het uitloopt op een rechtszaak. Roelands gerechtsdeurwaarders en incasso helpt u met een proces-verbaal van constatering. Deze vaststelling van feiten dient als aanvullend bewijs in een rechtszaak.

Proces-verbaal van bevindingen

Een proces-verbaal van constatering is een door ons opgestelde verklaring, waarin wij onze waarneming vastleggen.
Met dit proces-verbaal wordt bewijs van constatering geleverd, vaak aangevuld met foto- of beeldmateriaal.

In de rechtspraktijk wordt een proces-verbaal van constatering als bijzonder sterk ervaren. Een rechtbank neemt daarbij namelijk aan dat wij als gerechts-deurwaarders correct constateren. Dit geldt vooral als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis vereist is.

Wilt u een proces-verbaal van constatering op laten maken?
Neem dan contact met ons op.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?